Kontaktinformation

Distriktsstyrelsen består av 1 ordförande och 2 till 6 ledamöter valda av årsmötet för Småland-Blekinge BDF och deras arbetsuppgifter regleras av distriktets stadgar under kapitel 3.

Ordförande väljs på 1 år och ledamöterna väljs på 2 år där ledamöterna “överlappar” varandra så att 1 till 3 ledamöter alltid kvarstår i distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen verksamhetsåret 2020 består av följande personer:

Ordförande – JESPER BIRGEMO
Ansvarig för infomation och kommunikation.
Mobiltelefon: 070 – 895 39 34
E-post: birgemo@me.com

Ledamot – GUNNAR BERGMAN
Mobiltelefon: 070 – 884 93 10
E-post: gunnar.bergman@vitalgroup.se

Ledamot – MIA THUNQVIST
Ansvarig för EB-verksamheten.
Mobiltelefon: 076 – 619 09 95
E-post: mia.thunqvist@beasts-basketball.se

Ledamot – INGRID HÅKANSSON
Ansvarig för föreningsutveckling.
Mobiltelefon:  070 – 510 55 73
E-post: ingridehakansson@yahoo.se

Ledamot – ÅKE SJÖGREN
Ansvarig för utbildningsverksamheten.
Mobiltelefon: 070 – 397 60 08
E-post: akesjogren@telia.com

Ledamot – LINDA LEIDEFORS
Ansvarig för lägerverksamheten.
Mobiltelefon: 073 – 331 54 57
E-post: lindaleidefors@me.com

Ledamot – BOB WELLS
Ansvarig för tävlingsverksamheten.
Mobiltelefon: 070 – 686 08 46
E-post: bobwells0121@gmail.com

Anställd – JOVAN SKUNDRIC
Adjungerad sekreterare vid styrelsemöten.
Mobiltelefon: 070 – 450 54 80
E-post: basket@smalandsidrotten.se